Juridische Disclaimer

Deze website is opgericht door BelgianQualityMasks® (hierna ‘BQM’) met als doel bezoekers te informeren. De informatie is van algemene aard en is niet gericht op een specifieke situatie, persoon of bedrijf.

De website kan verwijzingen of hyperlinks naar websites of pagina’s van derden bevatten. Dit impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. BQM verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en/of pagina’s van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

BQM hecht veel belang aan de juistheid van de informatie op deze site en tracht dan ook te voorzien dat deze volledig, juist en nauwkeurig wordt weergegeven. Indien de informatie onjuist zou zijn, zal BQM de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u BQM hierover contacteren.

BQM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

BQM kan geen garantie geven voor een goede werking van de website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, noch voor enige vorm van schade, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

BelgianQualityMasks® kwaliteitseisen

Hoe kan ik het BelgianQualityMasks®-kwaliteitslabel verkrijgen?