Label aanvragen

 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 2 MB.
  Kwaliteitslabel aanvraag/ontvangst procedure voor materialen en maskers
  Lanceren product evaluatie
  • Stuur uw aanvraag en alle schriftelijke documenten per e-mail naar: label@belgianqualitymasks.be
  • Stuur materialen en productstalen naar BQM, Bavikhoofsestraat 190, 8531 Bavikhove, België
  BQM controlelijst:

  Bij evaluatie van de aanvraag voor een BQM certificaat behoren volgende zaken aanwezig te zijn:

   • De referentie/ artikelcode van het mondmasker of van de grondstoffen of van de onderdelen
   • alle fysieke stofstalen & kleuropties, inclusief 9 x mondmaskers fysiek aanleveren (5X5cm per stofstaal)
   • bewijs van betaling
   • de complete technische documentatie op bedrijfsnaam van de aanvrager bestaande uit:
   1. naam en adres van de sociale zetel in België
   2. korte beschrijving van het product
   3. foto(’s) van het mondmasker of van de grondstoffen of van de onderdelen
   4. technische tekening met afmetingen van het masker of van de onderdelen (indien van toepassing)
   5. product ID: bvb. serienummer, model of de typeaanduiding van het product
   6. gebruikersinstructies
   7. lijst van de technische normen waaraan het product zou voldoen
   8. lijst van gebruikte onderdelen (BOM bill of material)
   9. confectie instructies
   10. testresultaten/labo rapporten ( naar aanleiding van de chemische/fysische risicoanalyse )
   11. de naam en volledig adres van uw onderneming of die van uw eventuele gemachtigde vertegenwoordiger
  Evaluatie/goedkeuring
  • Evaluatie in samenspraak met de Federaties: Creamoda – FBT – Febelsafe – Fedustria
  • Binnen 15 werkdagen, met uitzondering van de Belgische wettelijke feestdagen
  Na goedkeuring
  • Ontvangst van het logo voor onderhoud en filtratie
  • Certificaat is gekoppeld aan de artikelcode/referentie
  • Toevoeging van een referentie-kwaliteitslabel op de BQM-website (controle check)
  • Het certificaat is 1 jaar geldig
  • Verlenging is mogelijk wanneer de fabrikant 2 maanden voor het einde van het huidige certificaat bij BQM een verlenging aanvraagt
  OPMERKING

  Per aanvraag en per type mondmasker worden eenmalige administratiekosten van 175,00 euro exclusief BTW in rekening gebracht. Bij het vernieuwen van een bestaand certificaat worden ook eenmalige administratiekosten in rekening gebracht. Een mondmasker model uitgevoerd in 1 en dezelfde stof maar in verschillende kleurvarianten kan worden geregistreerd onder hetzelfde certificaat.

  Toekennen van het certificaat
  • Verificatie van de ingediende documentatie.
  • Afgifte van het certificaat binnen 15 werkdagen.
  • Het certificaat is publiekelijk beschikbaar op de website: www.belgianqualitymasks.be.
  • Certificaatnummer + artikelcode + vermelding bedrijf => geldigheid van het certificaat wordt al dan niet bevestigd.

  BelgianQualityMasks® kwaliteitseisen

  Hoe kan ik het BelgianQualityMasks®-kwaliteitslabel verkrijgen?